Οι ιδρυτές της AXIA είναι ιδιαιτέρως έμπειροι στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και έχουν υπάρξει σύμβουλοι στην κατανομή σημαντικών κεφαλαίων σε εναλλακτικές κατηγορίες διαχείρισης κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των Hedge Funds, Private Equity Funds (ιδιωτικά κεφάλαια), Funds of Funds (επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε μερίδια άλλων κεφαλαίων) και άλλων δομημένων προϊόντων.

Πάνω στα δυνατά αυτά θεμέλια, η AXIA έχει εδραιώσει τη θέση της ως μία αξιόπιστη εταιρεία παροχής υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής με εμπεριστατωμένη γνώση του κλάδου και ένα μεγάλο δίκτυο επαφών με σημαντικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα, γραφεία διαχείρισης μεγάλων οικογενειακών περιουσιών, κρατικά επενδυτικά ταμεία (SWF), και διαχειριστές κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων.

Οι στενοί δεσμοί μας με την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα και τις εταιρείες κατανομής κεφαλαίων παρέχουν μια ουσιαστική γνώση των διεθνών κεφαλαιαγορών. Το γεγονός αυτό αποτελεί την πυξίδα για τις συμβουλές και τις προσαρμοσμένες λύσεις που παρέχουμε στους πελάτες μας και μας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους συμβούλους στην περιοχή. Εκτός από τα ισχυρά σημεία των ιδρυτών μας, η AXIA έχει δημιουργήσει μια επίλεκτη ομάδα επαγγελματιών στην επενδυτική τραπεζική, στις συναλλαγές και πωλήσεις μετοχών καθώς και στη διαχείριση κεφαλαίων.

AXIA Corporate Presentation

Please enter your email address to download AXIA's latest corporate presentation.
email

Please click here to download our latest corporate presentation. (PDF)