ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ».

«TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 28.169.015 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €1,60 ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 08.09.2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 20.10.2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 938.968 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129, ΣΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΟ «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 20.10.2023 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ 905.156 ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΣΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 114 ΤΟΥ Ν.4548/2018 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 08.09.2023, ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ, ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 08.09.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ Σ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ 20.10.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

 

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ €46.572.772,80 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 29.107.983 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ €1.448.249,60 ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΕ €2,13 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ 20.10.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΗΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΘΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ €56.896 ΧΙΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ. ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (GREENSHOE OPTION) ΕΩΣ 2.816.901 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ («ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ») ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ «TRADE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ «HOUSE MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», ΔΥΝΑΜΕΙ ΡΗΤΡΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (OVERALLOTMENT FACILITY) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΥΧΟΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 08.09.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΔΕ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ, ΑΠΑΞ Ή ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/1052. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.1.2.1.4, ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (1α) ΚΑΙ (2) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α.), ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Χ.Α., Η ΑΥΞΗΣΗ ΘΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΤΟΚΑ ΕΝΤΟΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ. ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.06.2017, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14.03.2019, και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν. Η επένδυση στις μετοχές ενέχει κινδύνους. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο και να διαβάσουν την ενότητα «Παράγοντες Κινδύν ου». Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έγκρισής του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή έως την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., η Εκδότρια υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.06.2017, ως ισχύει. H έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια και την ποιότητα των Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Μετοχές της Εταιρείας. Το Ενημερωτικό Δελτίο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο και κανονιστικό πλαίσιό το υ. Ειδικότερα, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο σε επενδυτές (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια π ροσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Δεν αποκλείεται η τυχόν απόκτηση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς μετοχών από Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, εκτός ελληνικής επικράτειας. Περαιτέρω, οι Μετοχές δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εκτός αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση επιτρέπεται από την οικεία νομοθεσία.

 

Πατηστε εδω για να κατεβασετε το ενημερωτικό δελτίο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 βρίσκονται σε ισχύ, από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το Πρόγραμμα κοινού ομολογιακού δανείου (ΚΟΔ), και στην εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ως ισχύει, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, καθώς και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 8.11.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στον Πύργο Αθηνών (Κτίριο Β), Λ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα, Ελλάδα, καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων.

Εφίσταται η προσοχή των υποψήφιων επενδυτών στις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στην πρώτη σελίδα του ενημερωτικού δελτίου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση σχετικά με τη δυνητική αγορά-στόχο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA DEVELOPMENT – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») που περιέχεται στον παρόντα σύνδεσμο (http://www.axiavg.gr/prospectus/) της ιστοσελίδας της AXIA VENTURES GROUP LTD, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 25.11.2019 και αφορά στην δημόσια προσφορά των νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 10.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 21.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»).

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 25.11.2019, θα είναι διαθέσιμο από τις 26.11.2019 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (https://www.lamdadev.com/el/ενημέρωση-επενδυτών/Έγγραφα-Αύξησης-Μετοχικού-Κεφαλαίου), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «Eurobank Εργασίας Α.Ε.» (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «Τράπεζα Πειραιώς A.E.» (https://www.piraeusbankgroup.com/lamdadev) και του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου AXIA VENTURES GROUP LTD (http://www.axiavg.gr/prospectus/). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρο Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «Eurobank Εργασίας Α.Ε.» (Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα), του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «Τράπεζα Πειραιώς A.E.» (Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα) και του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου AXIA VENTURES GROUP LTD (υποκατάστημα Αθήνας, Βασιλίσσης Σοφίας 4, 10674, Αθήνα) αντίστοιχα.

Το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας αναρτήθηκε στην παρούσα ιστοσελίδα κατ’ επιταγή των διατάξεων της εφαρμοστέας ελληνικής νομοθεσίας. Η πρόσβαση στο Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα και η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών, που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να περιορίζεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ορισμένα κράτη.

Αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε χώρα, στης οποίας την επικράτεια η εν λόγω διανομή ή αποστολή δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό της.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελλάδος και που επιθυμούν να αναγνώσουν το Ενημερωτικό Δελτίο οφείλουν να πληροφορηθούν και να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς αυτούς. Η λήψη του Ενημερωτικού Δελτίου δεν συνιστά διαφήμιση για προσφορά κινητών αξιών και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών ή πρόσκληση για αγορά ή επένδυση σε κινητές αξίες.

Αποδεχόμενοι να συνεχίσετε βεβαιώνετε ότι: (α) δεν είστε υπήκοοι, κάτοικοι ή έχοντες διαμονή ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο διαπολιτειακού ή εξωτερικού εμπορίου εκτός Ελλάδος και (β) δεν θα μεταδώσετε ή άλλως αποστείλετε το Ενημερωτικό Δελτίο σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Η AXIA VENTURES GROUP LTD και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν έχουν ελέγξει και δεν ευθύνονται και ούτε αποδέχονται ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, σε οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό χώρο που συνδέεται σε αυτόν τον διαδικτυακό χώρο από τρίτο μέρος.

Εάν αποδέχεστε τους παραπάνω όρους πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Χ.Α.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

«Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων») διενεργεί την παρούσα προαιρετική δημόσια πρόταση (στο

εξής η «Δημόσια Πρόταση») προς τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»),

της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006

«Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» (στο εξής ο «Νόμος») και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την

αποδεχθούν νόμιμα. Σημειώνεται ότι, για τις ανάγκες της Δημόσιας Πρότασης, η AXIA VENTURES GROUP LTD ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος (στο εξής ο «Σύμβουλος»).
Ειδικότερα, το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 15.12.2017 πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής το «Πληροφοριακό

Δελτίο») δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών της Εταιρείας και ούτε απευθύνεται με κανένα τρόπο ή καθ’ οιονδήποτε τύπο (έγγραφο ή άλλως πως), άμεσα ή έμμεσα, σε

πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία πλην της ελληνικής επικράτειας όπου η διενέργεια μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή του Πληροφοριακού

Δελτίου ή/και της Δήλωσης Αποδοχής ή/και της Δήλωσης Ανάκλησης (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο) ή και κάθε άλλου εγγράφου ή εντύπου σχετικού με τη Δημόσια

Πρόταση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε ανακοινώσεων γίνονται σύμφωνα με το Νόμο (από κοινού τα «Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης») είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση

οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, διατάξεως ή κανονισμού ή υπόκειται σε περιορισμούς (στο εξής οι «Εξαιρούμενες Χώρες»). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή,

διανομή, ταχυδρόμηση ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης ή άλλου υλικού

από οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν λάβουν το Πληροφοριακό Δελτίο ή/και Έγγραφο της Δημόσιας

Πρότασης θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ο Σύμβουλος δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω

απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.
Εξαιτίας νομικών περιορισμών, η διάθεση, δημοσίευση ή διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης σε περιοχές εκτός της Ελλάδος δύναται

να υπόκειται σε περιορισμούς ή/και να απαγορεύεται. Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή που διαμένουν σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της Ελλάδος και που επιθυμούν να

αναγνώσουν το Πληροφοριακό Δελτίο οφείλουν να πληροφορηθούν και να συμμορφωθούν με τους περιορισμούς αυτούς. Η λήψη του Πληροφοριακού Δελτίου ή/και άλλου Εγγράφου της

Δημόσιας Πρότασης δεν θα αποτελεί πρόσκληση ή πρόταση στις επικράτειες όπου η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης υπόκειται σε περιορισμούς ή απαγορεύεται. Στην περίπτωση αυτή,

η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Δελτίο θα θεωρείται ότι έγινε μόνο για πληροφοριακούς λόγους.
Αποδεχόμενοι να συνεχίσετε βεβαιώνετε ότι: (α) δεν είστε υπήκοοι, κάτοικοι ή έχοντες διαμονή ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο διαπολιτειακού ή εξωτερικού

εμπορίου στις Εξαιρούμενες Χώρες, και (β) δεν θα μεταδώσετε ή άλλως αποστείλετε το Πληροφοριακό Δελτίο σε οποιοδήποτε πρόσωπο στις Εξαιρούμενες Χώρες.
Η AXIA VENTURES GROUP LTD και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν έχουν ελέγξει και δεν ευθύνονται και ούτε αποδέχονται ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, σε

οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό χώρο που συνδέεται σε αυτόν τον διαδικτυακό χώρο από τρίτο μέρος.»

Εάν αποδέχεστε τους παραπάνω όρους πατήστε εδω για να κατεβάσετε το πληροφοριακό δελτίο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ SUNLIGHT A.B.E.E.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ SUNLIGHT
Σημαντική Ανακοίνωση

Θα πρέπει να διαβάσετε την ακόλουθη σημαντική ανακοίνωση πριν αποκτήσετε πρόσβαση, διαβάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα.
Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία»), που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα, αφορά στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») των ομολογιών της Εταιρείας με έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 08.06.2017, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει, και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 08.06.2017, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες: της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών» (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), της Εταιρείας (http://www.systems-sunlight.com/el/enimerotiko-deltio-omologou/), της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (http://www.euroxx.gr/gr/content/article/Sunlight), της «ALPHA BANK Α.Ε.» (http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224) της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr) της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products), της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (http://www.piraeusbankgroup.com/sunlight) και της «AXIA VENTURES GROUP LTD» (http://www.axiavg.gr/ell/prospectus). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο και σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, καθώς και των Λοιπών Αναδόχων.
Το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας αναρτήθηκε στην παρούσα ιστοσελίδα κατ’ επιταγή των διατάξεων της εφαρμοστέας ελληνικής νομοθεσίας. Η πρόσβαση στο Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύεται στην παρούσα ιστοσελίδα και η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών, που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ενδέχεται να περιορίζεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν συνιστούν διαφήμιση για προσφορά κινητών αξιών και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προσφορά ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών ή πρόσκληση για αγορά ή επένδυση σε κινητές αξίες. Αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε οποιαδήποτε χώρα, στης οποίας την επικράτεια η εν λόγω διανομή ή αποστολή δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό της.

Πατηστε εδω για να κατεβασετε το ενημερωτικό δελτίο

< div class="vc_toggle title" size="xs">