Το τμήμα διαπραγμάτευσης, μελετών και αναλύσεων μετοχών της AXIA παρέχει υπηρεσίες σε Έλληνες αλλά και σε ξένους θεσμικούς επενδυτές που έχουν ενεργό ενδιαφέρον για την ελληνική και κυπριακή κεφαλαιαγορά.

Είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι για την ποιότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης εντολών του τμήματος πωλήσεων και διαπραγματεύσεων μετοχών (sales and trading) και έχουμε επενδύσει στα πιο πρόσφατα συστήματα και τεχνολογίες για να τους βοηθήσουμε.

Οι αναλύσεις μας φημίζονται για την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα τους. Τα τμήματα των πωλήσεων, αναλύσεων και μετοχών παρακολουθούν προλαμβάνοντας τις εξελίξεις και τη ροή των ειδήσεων στις διεθνείς χρηματαγορές και προσαρμόζουν αναλόγως και ταχέως την εκτελεστική στρατηγική μας για τις εντολές των πελατών μας.