Οι πελάτες μας γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται σε μας για την εξεύρεση εμπνευσμένων, δημιουργικών λύσεων με σκοπό να επεκτείνουν και να προσθέσουν αξία στις επιχειρήσεις τους. Η προσέγγισή μας εγγυάται ότι ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, πάντα θα προτείνουμε δυναμικές λύσεις που θα εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες μας θα μπορούν να εκμεταλλευτούν προς όφελος τους τα γεγονότα και όχι να βρίσκονται στο έλεος των αγορών. Ο στόχος μας είναι να αποτελούμε για τους πελάτες μας ένα στρατηγικό συνεργάτη επί μακρόν, να τους βοηθάμε να συνειδητοποιούν το στρατηγικό τους όραμα.

Υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, υπηρεσίες για θεσμικούς επενδυτές, συμβουλευτικές υπηρεσίες εναλλακτικών επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων: για οποιαδήποτε απαίτηση σας η AXIA είναι ο κατάλληλος συνεργάτης αφού συνδυάζει τη γνώση της εγχώριας αγοράς με μια παγκόσμια αντίληψη και μια διεθνή οικονομική εξειδίκευση.

Το όραμα μας είναι παγκόσμιο, η προσέγγιση μας τοπική και οι υπηρεσίες μας πάντα εξατομικευμένες. Πάντα αφιερώνουμε χρόνο για την κατανόηση των αναγκών των πελατών μας πριν αναπτύξουμε λεπτομερείς, πλήρεις και αποτελεσματικές λύσεις.

Στην AXIA πιστεύουμε ότι η παγκόσμια πραγματικότητα και οι εγχώριες τάσεις δημιούργησαν κενά στην πρωτοπορία. Έχοντας εντοπίσει αυτά τα κενά, δημιουργείται για μας μια εξαιρετική ευκαιρία να προτείνουμε λύσεις στους πελάτες μας και να εδραιώσουμε τη θέση μας ως μια ανεξάρτητη δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλών επενδυτικής τραπεζικής για την περιοχή:

  • Έλλειψη επενδυτικών ευκαιριών στις περισσότερες μεγάλες, αναπτυγμένες και ρευστές αγορές καθώς και το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός επαγγελματιών επενδυτών αναζητούν τις ίδιες ιδέες και συναλλαγές δημιουργώντας συνωστισμό στην αγορά και μειώνοντας τις αποδόσεις, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα επίπεδα κινδύνου
  • Σημαντικές αυξήσεις στο κόστος κεφαλαίου, έλλειψη χρηματοοικονομικών καινοτομιών και μειωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs)
  • Έλλειψη αναλύσεων-ερευνών και πρόσβασης σε επενδυτικές ιδέες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαθέσιμες σε διαχειριστές διεθνών κεφαλαίων
  • Αυξανόμενες απαιτήσεις για νέες ευκαιρίες, μοναδικές επενδυτικές ιδέες, πρωτοπόρα επενδυτικά προϊόντα, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης καθώς και για αναπτυσσόμενες αγορές. Μια γενική αυξανόμενη τάση για απόλυτες αποδόσεις, την ίδια στιγμή που μειώνεται το ενδιαφέρον για τις σχετικές αποδόσεις.

Μια αφθονία κεφαλαίων και ρευστότητας στις διεθνείς αγορές που κινούνται στο περιθώριο και είναι μόνο διαθέσιμα για προφανείς ευκαιρίες.

Πιστεύουμε ότι η AXIA είναι στη μοναδική θέση να αναγνωρίσει αυτές τις ευκαιρίες και να αποτελέσει το ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα σε αυτές και στα κεφάλαια σε κάθε περιοχή.

Προσπαθούμε σκληρά να είμαστε ο έμπιστος συνεργάτης σας