Στοχεύουμε στην δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων, παρέχοντας πλήρως ανεξάρτητες και αντικειμενικές συμβουλές. Οι συμβουλές και οι λύσεις που προτείνουμε είναι πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση. Προτού καταθέσουμε τις προτάσεις μας, αφιερώνουμε χρόνο στην γνωριμία με τον πελάτη, για να κατανοήσουμε πλήρως το αντικείμενο και τις ανάγκες της επιχείρησης του. Η πελατειακή μας βάση εμπεριέχει εισηγμένες και μη εταιρίες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ιδιώτες και οικογενειακά κεφάλαια. Η AXIA παρέχει συμβουλές που αφορούν όλο το εύρος των στρατηγικών συναλλαγών, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, εξαγορές μέσω μόχλευσης, κοινοπραξίες, στρατηγικές συμμαχίες, προστασία από επιθετικές εξαγορές, αποσχίσεις επιχειρηματικών κλάδων, αναχρηματοδοτήσεις, αναδιαρθρώσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές και επενδυτικές υπηρεσίες.